Маматеке 14.04.2019

35
Published on 16 Apr 2019, 10:15
Халкъара медениет кунюни Маматеке программасынынъ мухбирлери бераберликте кечирдилер. Миллий медениетимизни сакълап къалынмасынынъ муимлиги акъта субет эттилер. Чокъ аджайып ерлерге барып, циркте саналаштырма да сейир эттилер.
Сизлер ичюн меракълы шейлер азырладылар. "Маматеке" программасынынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз!
news life games movies fun auto tech music sport food build education health handmade kids