NDR2019| Why climate change matters to me [Malay]

221
Published on 27 Sep 2019, 2:52
Perubahan iklim merupakan isu yang akan mempunyai kesan kepada orang ramai. Individu-individu seperti Puan Nor Lastrina Hamid berkongsi beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi situasi ini.

Untuk maklumat lanjut mengenai pengumuman Rapat Hari Kebangsaan berkaitan dengan perubahan iklim, kunjungi gov.sg/microsites/ndr2019/climate-change
newstechmusic